Fokus Ulangkaji SPM Percubaan 2018 Kertas 2 BAb 9 Tingkatan 5 Cabaran Masa Depan dan Dasar Luar

CABARAN MASA DEPAN

Beri cadangan anda bagi merealisasikan lagi matlamat konsep K-Masyarakat di Malaysia.

 FAKTA                  HURAIAN                   CONTOH·    kurikulum dan sistem pendidikan di susun semula

·    Prasarana untuk pertumbuhan k-masyarakat di lengkapkan,


·         Melahirkan kumpulan tenaga kerja berpendidikan tinggi, bermotivasi tinggi dan berkemahiran tinggi

supaya masyarakat yang dilahirkan dalam system pendidikan akan lebih pintar dan serba bermakluma

terutamanya bidang pendidikan di bangunkan di setiap kawasanbagi menyahut cabaran globalisasi

subjek di sekolah diterapkan dengan unsur ICTKemudahan mendapatkan maklumat,kemudahan jalur lebar internet

Penuntut di universiti juga diterapkan teknologi maklumat bagi persediaan diri sebelum berkerja.
Cadangan saya untuk merealisasikan matlamat konsep K-Masyarakat yang pertama ialah semua kurikulum dan system pendidkan harus disusun semula supaya masyarakat yang dilahirkan dalam system pendidikan akan lebih pintar dan serba bermaklumat contohnya setiap subjek di sekolah diterapkan dengan unsur ICT

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………


Perkembangan konsep K-MASYARAKAT mempunyai kekangannya yang
tersendiri.jelaskan.

HURAIAN

FAKTA
Kemudahan
yang serba kekuranggan

·  Kekurangan
telah menyebabkan usaha untuk

kemudahan
menyebarkan maklumat kepada
masyarakat akan tergendala. CONTOH

contohnya di luar Bandar atau kawasan terpencil yang peralatan canggihnya masih kurang.Tahap capaian maklumat masih kurang·          Tahap penerimaan masyarakat yang masih lemah

Masih Terdapat kawasan yang tidak mempunyai kemudahan jaringan maklumat dan mobilti yang kurang berkesan

Masyarakat tidak menerima sepenuhnya perubahan yang ingin di bawa oleh konsep K-MASYARAKAT .

Kemudahan internet dan perhubungan yang lemah.


       Masih terdapat masyarakat yang tidak tahu menngunakan kemudahan internet
Terdapat kekanggan yang wujud dalam perkembangan K-Masyarakat ini, yang pertama masih terdapat kekuranggan kemudahan yang lengkap serta serba kekurangan dan menyebabkan usaha untuk menyebarkan maklumat telah tergendala contohnya di luar Bandar atau kawasan terpencil yang peralatan canggihnya masih kurang.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….


PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA

Perkembangan dasar luar telah mewarnai lakaran sejarah dalam sesebuah Negara termasuk Malaysia.

Mengapakah Negara Malaysia harus menitikberatkan dasar luar Negara ? FAKTA             HURAIAN

 CONTOH·          Menjamin keamanan

·         Menggalakkan pembangunan ekonomi


·          Dapat mengukuhkan kedudukan politik negara

dengan adanya dasar berbaik baik dengan negara luar sesebuah negara dapat meminta bantuan

Dapat memantapkan modal dan meluaskn pasaran perdaganggan antara Negara lain


Kedudukan negara akan diperkukuhkan dari semasa ke semasa kerana persetujuan sepakat telah dilaksanakan

contohnya bantuan keselamatan.

mengamalkan dasar Pandang Ke Timur bagi menggalakan pelaburan dari Negara Jepun dan Korea

Berpegang kepada prinsip PBB
Sesebuah Negara harus menitikberatkan dasar luar keranan dapat dapat menjamin keselamatan seseuah negara tersebut daripada sebarang gangguan dan ancaman luar kerana , dengan adanya dasar berbaik baik dengan negara luar sesebuah negara dapat meminta bantuan contohnya bantuan keselamatan.Seterusnya

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….


Setiap Negara harus menjalinkan Hubungan diplomatik yang baik dengan Negara lain bagi mengukuhkan persefahaman . Berikan hujah anda ?

 FAKTA               HURAIAN                     CONTOH·          dapat membantu negara yang dalam kesusahan


·         Pertukaran teknologi

Negara yang dalam keadaan stabil menyalurkan bantuan kepada Negara yang berada dalam kesusahanTeknologi di Negara yang maju dapat disebarkan dan dikongsi bersama

.Bantuan kemanusiaan disalurkan kepada Negara yang sedang berperang
Teknologi pertanian di Malaysia dapat dikongsi dengan Negara Indonesia·  hubungan baik
Hubungan antara Negara lain
dengan negara
akan lebih rapat
lain akan terjalin


Melalui rangkaian ekonomiSetiap Negara harus menjalinkan Hubungan diplomatik yang baik dengan Negara lain bagi mengukuhkan persefahaman kerana dapat membantu negara yang dalam kesusahan dapat dilihat apabila Negara yang dalam keadaan stabil menyalurkan bantuan kepada Negara yang berada dalam kesusahan, contohnya Bantuan kemanusiaan disalurkan kepada Negara yang sedang berperang.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Comments

Popular Posts