Latihan Kertas 3 Sejarah SPM Percubaan 2018 Tema 11 Bab 8

PEMBANGUNAN EKONOMI( DASAR PERTANIAN)

mengapakah kerajaan masih menekankan bidang pertanian di negara kita walaupun negara kini menuju ke arah Negara perindustrian?

 FAKTA                  HURAIAN                      CONTOH  mempunyai tanah yang subur dan sesuai untuk tujuan pertanian


-  terdapat tapak pertanian baru seperti tanah pertanian

-   Mempunyai pasaran yang baik

menyediakan tapak pertanian baru seperti tanah pertanian menyediakan tapak pertanian


Melalui penyediaan tapak pertanian ia dapat meningkatkan lebih banyak pengeluaran hasil pertanian

Perluasan pasaran yang luas dapat memajukan sektor ini.

Melalui rancangan Felda

Felda dan FELCRAMelalui perdanggan dengan Negara luar seperti ke Indonesia,ingapur dan Bruneikerajaan masih menekankan bidang pertanian di negara kita walaupun negara kini menuju ke arah Negara perindustrian namun di Malaysia masih banyak tanah yang subur dan sangat sesuai untuk tujuan pertanian yang sememangnya akan dapat menyediakan tapak pertanian baru seperti tanah pertanian bagi kawasan FELDA,FELCRA

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….


PEMBANGUNAN EKONOMI( DASAR PENSWASTAAN)

Dasar Penswastaan yang diperkenalkan sejak bulan Mac 1983 telah membawa banyak perubahan kepada pembangunan ekonomi Negara Malaysia, Bersetujukah anda ? Berikan alasan anda.BERSETUJU

FAKTAHURAIAN

CONTOH

• Mengurangkan bebanmenanggung kos-kos utama dan
kos perubatan,subsidi

kerajaansampingan dari pelbagai aspek- Mengatasi kerugian yang

Kerugian dan lebihan  dapat

Pengaliran bajet Negara

ditanggung oleh kerajaan
dikurangkan
dapat disalurkan ke
arah yang lebih cekap.-
Meningkatkan
kualiti

Perkhidmatan pihak kerajaan dapat

Banyak bahagian dan

perkhidmatandipertingkatkan
badan kerajaan
diswastakan seperti
Tenaga Nasional
Berhad.

Bersetuju, kerana melalui pengenalan dasar ini telah dapat mengurangkan beban kerajaan yang sememangnya harus menanggung kos-kos utama dan sampingan dari pelbagai aspek seperti kos perubatan,subsidi dan sebagainya

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………


TIDAK BERSETUJU

 FAKTA              HURAIAN                        CONTOH  Membebankan rakyat apabila perkhidmatan terpaksa dibayar

- Swasta hanya mementingkan keuntungan sahaja

- Berlaku pemberhentian kerja

dibayar melalui penggunaan sesebuah perkhidmatan

Banyak bayaran yang harus di keluarkan apabila rakyat menggunakan banyak perkhidmatan dan ini menguntungkan pihak swasta

Pekerja yang pentig dan berkualiti sahaja yang akan diteruskan perkhidmatan.

bayaran elektrik,telefon


Penggunaan tenaga elektrik menyebabkan rakyat membayarnya dengan lebih banyak

Jika sesebuah perkhidmatan tersebut difikikan tidak penting,pekerja akan dinilai semula sama ada diteruskan atau diberhentikan perkhidmatannyaTidak bersetuju, kerana melalui penswastaan ia dapat menyebabkan rakyat akan dibebani dengan kos yang harus dibayar melalui penggunaan sesebuah perkhidmatan seperti bayaran elektrik,telefon dan sebagainya

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Comments

Popular Posts