KBAT KEPENTINGAN LAMBANG DIHORMATI

(a) Mengapakah lambang negara penting dan perlu dihormati serta dipelihara?

F1Rakyat dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap tanah air
F2Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air
F3Melahirkan perasaan kecintaan terhadap tanah air

F4Rakyat sentiasa bersemangat
F5Simbol perpaduan
F6Lambang kemegahan penduduk
F7Membezakan Malaysia dengan negara lain

F8Melambangkan kedaulatan sesebuah negara
F9 Taat kepada pemerintah
F10 Memupuk semangat bersyukur
(Mana-mana jawapan munasabah)

(b) Sebagai warganegara, adakah anda berasa bangga apabila melihat lambang negara kita? Berikan ulasan anda.

Ya
F1Menjadi warganegara yang aman/makmur

F2Menjadi warganegara yang kaya dengan pelbagai sumber asli
F3Menaikkan semangat patriotik
F4Malaysia menuju ke arah negara maju
F5Politik negara stabil

F6Negara selamat dari bencana alam yang dahsyat
F7Malaysia memiliki prasarana bertaraf dunia
F8Malaysia semakin terkenal di mata dunia
F9Rakyat Malaysia pelbagai kaum yang bersatu padu

F10 Keunikan pelbagai budaya (Mana-mana jawapan munasabah)

Comments

Popular Posts