KBAT LAGU KEBANGSAAN

(a) Bagaimanakah anda menghormati lagu tersebut ketika dinyanyikan?

F1Berdiri tegak/lurus
F2Kedua-dua tangan lurus ke bawah

F3Menyayanyi dengan penuh semangat
F4 Tidak bercakap/berbual
F5 Tidak mempersendakan lagu
F6 Tidak mengubah lirik/rentak lagu
F7 Menghayati maksud lirik lagu

F8 Memandang ke arah bandera Jalur Gemilang
F9 Menyanyi secara serentak
(Mana-mana jawapan munasabah)

(b) Jelaskan mesej yang terkandung dalam lirik lagu tersebut.

F1Kesetiaan yang tidak berbelah bagi terhadap pemerintah
F2Mensyukuri nikmat tuhan kerana hidup dalam negara yang aman
F3Sanggup/bersedia berkorban demi negara

F4Hidup berteraskan perpaduan
F5Mencintai negara dengan sepenuh hati
F6Bersedia/berusaha untuk memajukan negara
F7Menjunjung tinggi/mendukung sistem pemerintahan beraja

F8Menghayati prinsip hanya Malaysia negaraku/tempat tumpah darahku
F9Berpegang teguh kepada ajaran agama/tuhan

F10 Taat kepada negara (Mana-mana jawapan munasabah)

(c) Bagaimanakah anda berusaha untuk melaksanakan mesej lagu kebangsaan dengan berkesan?

F1Belajar bersungguh-sungguh

F2Menguasai pelbagai ilmu pengetahuan
F3Menguasai pelbagai kemahiran/teknologi
F4Menguasai kemahiran ICT
F5Mematuhi undang-undang negara

F6Menolak pelbagai bentuk gejala negatif
F7Mematuhi ajaran agama/norma hidup masyarakat
F8Menghayati sejarah pembentukan negara dan bangssa Malaysia
F9Mengkuhkan perpaduan antara kaum
F10 Mengekalkan keharmonian hidup antara kaum (Mana-mana jawapan munasabah)

(d) Apakah perasaan anda ketika mendengar lagu kebangsaan kita berkumandang?

F1Bangga/gembira/bersyukur/bersemangat

(e) Berdasarkan soalan (d), mengapakah anda berperasaan demikian?

F1Menjadi warganegara negara yang aman/makmur
F2Menjadi warganegara negara yang kaya dengan pelbagai sumber asli
F3Lirik lagu bebangsaan menaikkan semangat patriotik
F4Malaysia menuju ke arah negara maju
F5Politik negara stabil

F6Negara selamat dari bencana alam yang dahsyat
F7Malaysia memiliki prasarana bertaraf dunia
F8Malaysia semakin terkenal di mata dunia
F9Rakyat Malaysia pelbagai kaum
F10    Keunikan pelbagai budaya
F11    Pemimipin berwibawa
(Mana-mana jawapan munasabah)

Comments

Post a Comment

Popular Posts