TUGASAN ESEI TINGKATAN 5 2018

Bahagian  B

SOALAN ESEI


Peta 1 menunjukkan lokasi tamadun Mesir Purba.


Jelaskan latar belakang pembentukan Tamadun Mesir Purba
[4 markah](b)Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan sumbangan Tamadun Mesir Purba

kepada ketamadunan manusia .

[8 markah]
(c)Bagaimanakah sumbangan tersebut dapat memajukan sesebuah negara pada masa kini.
[8 markah]

** Anda oleh terus menjawab dan hantar by emel ke ainali6565@gmail.comatau SHARIFAHA@YES.MY atau tulisan tangan ..

jika emel sila cetak dan hantarComments

Popular Posts