TUGASAN MASA CUTI PELAJAR TING 4 set 1

(a)
SOALAN  ESEI  BAB  9

Huraikan faktor yang mendorong berlakunya Revolusi Pertanian di Britain.


[ 6 Markah ] (b)
Jelaskan sebab yang mempengaruhi berlakunya Revolusi Perindustrian di Britain.


[ 6 Markah ]


 (c)
Nyatakan kesan Revolusi Perindustrian terhadap Britain.


[ 8 Markah ]

Bahagian B : Soalan Struktur


1.
Rajah berikut berhubung kait dengan Zaman Gelap di Eropah.

(a)
 Berikan definisikan tentang Zaman Gelap di Eropah.

(i) …………………………………………………………………………………….
                                                                                                                   (1 markah)

(b)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan sebab-sebab aktiviti perdagangan di Eropah tidak berkembang pesat pada zaman Gelap?

(i) ……………………………………………………………………………………..

(ii) …………………………………………………………………………………….
                                                                                                                 (2 markah)

(c)
Senaraikan ciri-ciri persamaan antara sistem feudal masyarakat Eropah dengan Masyarakat Melayu Tradisional.


(ii) …………………………………………………………………………………….
                                                                                                                   (4 markah)

(d)
Sebagai seorang warganegara yang patriotisme, cadangkan langkah-langkah yang sesuai untuk mengelakkan berlakunya Zaman Gelap di negara kita.

(i) ……………………………………………………………………………………..

(ii) …………………………………………………………………………………….
                                                                                                                   (3 markah)

sila hantar tugasan anda dan cetak sebagai bahan bukti..soalan esei anda boleh menaip menggunakan
times new roman 11 atau arial  11 dan hantar emel cikgu

SHARIFAHA@YES.MY ATAU ainali6565@gmail.com
tuliskan NAMA/TING/TARIKH dan TANDA TANGAN IBUBAPA sebagai penyemak hasil kerja anda setelah dicetak

Comments

Popular Posts