TUGASAN MASA CUTI TING 5 2018 STRUKTUR


(a)Berikan nama warisan candi di Asia Tenggara.(i)


(ii)..........................................................................................................................


..........................................................................................................................

[2 markah]


(b) Nyatakan fungsi candi kepada masyarakat kerajaan zaman tersebut.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
[2 markah](c) Sejauh manakah pembinaan candi-candi tersebut dapat melambangkan keagungan
sesebuah negara?


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................
[3 markah]
(d) Haruskah kita menghargai warisan seni bina negara? Berikan alasan anda.

………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………......
[ 3 markah]


2Pernyataan berikut berkaitan zaman Renaissance di Eropah.

Zaman Renaissance menyaksikan penemuan dan penjelajahan dunia baru ,penolakan
sistem feudal ,kemunculan institusi kewangan dan penciptaan serta penghasilan inovasi
yang sangat hebat seperti penciptaan kertas, percetakan, kompas untuk pelayaran dan
serbuk peluru.

https://www.britannica.com /event/Renaissance


(a) Apakah maksud Renaissance?
……………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………..........
[2 markah]

(b) Nyatakan peranan golongan pedagang kaya dala m membantu perkembangan
Renaissance?
…………………………………………………………………………………….........

........................................................................................................................................

.……………………………………………………………………………………........
[2 markah]

(c) Renaissance telah menjadikan negara Eropah kuasa dunia. Buktikan.

……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….........
[3 markah]

(d) Bagaimanakah cara untuk melahirkan generasi Malaysia yang dapat menguasai
pelbagai kemahiran dan ilmu?

……………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………......

.........................................................................................................................................
[3 markah]

SILA HANTARKAN TUGASAN ANDA KE ALAMAT EMEL CIKGU

SHARIFAHA@YES.MY  ATAU ainali6565@gmail.com

TULIS NAMA DAN TINGKATAN  TERIMA KASIH


1249/2@2017 Hak Cipta MPSM &MGC NEGERI PERLISComments

Post a Comment

Popular Posts