SKEMA UJI SET 1 SOALAN 2 STRUKTUR MALAYAN UNION

 

2

Rancangan Malayan Union  yang diisytiharkan dalam Warta Kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih 6274 telah  menimbulkan reaksi penentangan khususnya Raja-raja Melayu, orang Melayu dan persatuan Melayu.

(a)

Berikut adalah asas kewarganegaraan Malayan Union.

Prinsip Jus Soli

 Terangkan prinsip tersebut.

 

 

F1

F2

 

F3

 

 

 

Seluruh rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura

Berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin selama 10 tahun hingga 15 tahun akan diberikan kewarganegaraan.

Berumur kurang daripada 18 tahun yang ibu bapanya merupakan warganegara, turut diberikan kewarganegaraan.

                                                                         [Mana-mana 2 x 1m]

 

1

1

 

1

 

[2m]

(b)

Pada pendapat anda, apakah kesan pelaksanaan prinsip 2 (a) terhadap Tanah Melayu ?

 

 

F1

F2

F3

F4

F5

 

Mengancam status-quo orang Melayu.

Orang Melayu hilang hak istimewa

Menjadikan jumlah orang Melayu kecil.

Menyebabkan orang Melayu mundur.

Orang Melayu tidak dapat bersaing dalam ekonomi moden

(Mana-mana jawapan munasabah)

                                                                                [Mana-mana 4 x 1m]

 

1

1

1

1

1

 

[4m]

 

(c)

Tolak ansur antara kaum membolehkan kestabilan politik di negara kita. Berikan ulasan anda.

 

F1

F2

F3

F4

F5

 

 

Mengutamakan rundingan antara kaum

Mennjamin keamanan

Memudahkan persefahaman

Integrasi nasional dapat dibentuk

Mewujudkan semangat kekitaan

(Mana-mana jawapan munasabah)

                                                                                [Mana-mana 4 x 1m]

 

1

1

1

1

1

 

[4m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Popular Posts