1

 

 

Maklumat berikut berkaitan dengan peristiwa pendaratan Jepun di Tanah Melayu.

 

Masa Tokyo pada 8 Disember 1941

2.15 pagi

Jepun mendarat di Pantai Kuala Pak Amat yang terletak di antara Pantai Sabak-Pantai Badang, Kota Bharu, Kelantan.

3.25 pagi

Jepun menyerang Pearl Harbour, Hawaii.

4.00 pagi

4:00 pagi Jepun mendarat di Singgora, Thailand.

 

 

(a)

Mengapakah Jepun berminat untuk menguasai negara kita?

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

[3 markah]

 

 

(b)

Jelaskan dasar pendudukan Jepun dari aspek ekonomi.  

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

[3 markah]

 

(c)

Mengapakah Jepun memberikan layanan yang berbeza-beza mengikut kaum ketika menguasai negara kita?

 

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

 

....................................................................................................................................

     [4 markah]

 

 

 

 

Comments

Popular Posts