SOALAN STRUKTUR BAB 3 TING 5 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

 

3

Maklumat berikut berkaitan Perlembagaan Persekutuan.

 

Kepentingan perlembagaan mengikut konteks hubungan etnik ialah bagi menjamin kestabilan negara. Unsur-unsur perlembagaan menjadi titik tolak bagi memupuk perpaduan antara kaum. Unsur-unsur perlembagaan seperti bahasa kebangsaan, agama, hak istimewa orang Melayu dan institusi beraja telah menjadi panduan untuk menjamin kecekapan, keadilan, ketelusan serta kelancaran jentera pentadbiran.

Sumber : Perlembagaan Persekutuan Menjamin Perpaduan Kaum, Jaymani Sevanathan, 2010 DBP

 

 

(a)

Apakah ciri tradisional warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diterapkan dalam perlembagaan negara kita?

 

 

 

(i)  ...............................................................................................................................

 

 

 

(ii) ...............................................................................................................................

 

 

[2 markah]

 

 

(b)

Mengapakah perlembagaan negara kita dianggap unik?  

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

.....................................................................................................................................

[4 markah]

 

(c)

Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan negara kita mengamalkan sistem demokrasi.

Jelaskan kepentingan pengamalan sistem tersebut.

 

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

     [4 markah]

Comments

Popular Posts