SOALAN STRUKTUR BAB 8 TING 5 PEMBANGUNAN NASIONAL

 

4

 

Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dilancarkan oleh Tun Dr.Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat pada 17 Jun 1991.

 

(a)

Mengapakah kerajaan  melaksanakan DPN?

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

[2 markah]

 

 

(b)

Jelaskan pelaksanaan DPN dalam membasmi kemiskinan rakyat di negara ini.  

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

[4 markah]

 

 

(c)

Nyatakan kesan yang akan berlaku sekiranya kemiskinan masyarakat di negara kita tidak diatasi.

 

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

     [4 markah]

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Popular Posts