SOALAN STRUKTUR SISTEM AHLI BAB 7 TINGKATAN 4

 

2

 

Maklumat berikut berkaitan dengan Sistem Ahli.

Pada bulan April 1951, British telah memperkenalkan Sistem Ahli sebagai mekanisme untuk memberi peluang dan latihan kepada golongan elit tempatan untuk mentadbir negara.  Walau bagaimanapun, kuasa eksekutif dan kawalan politik masih dipegang oleh pegawai tertinggi British.

Sumber :  www.arkib.gov.my

 

 

(a)

Nyatakan  tiga ciri Sistem Ahli.

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

[3 markah]

 

(b)

Jelaskan kepentingan Sistem Ahli.

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

[3 markah]

 

(c)

Tolak ansur dan kesepakatan rakyat menjadi tunjang kestabilan negara.

Berikan penjelasan anda.

 

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................

 

 

[4 markah]

 

 

 

 

 

Comments

Popular Posts